info@247bizsupport.com
Lomina 20, Beograd
+381 64 999 87 27

OSNIVANJE KOMPANIJEOsnivanje Društva Sa Ograničenom Odgovornošću

Naše Iskustvo Je Vaša Prednost

U saradnji sa renomiranim advokatskim kancelarijama, platforma 24/7 Business Support pruža sveobuhvatnu podršku klijentima prilikom osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću po principu „ključ u ruke“. Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) je najčešće korišćena kompanijska forma za započinjanje poslovanja u Republici Srbiji. U pitanju je poslovni entitet u skladu sa kojim svaki od članova ima ograničenu odgovornost do visine novčanog uloga u osnovnom kapitalu, te predstavlja najpogodniju formu za male i srednje biznise. Minimalni osnivački ulog za društvo sa ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji jeste 100,00 RSD, odnosno 01,00 EUR.

Često Postavljana Pitanja

Šta je minimalni akcijski kapital?

Ovo je jedan od najatraktivnijih oblika poslovanja, pre svega zbog minimalnog potrebnog kapitala (100,00 dinara)

Koliki je minimalni broj akcionara?

Mora da postoji najmanje 1 akcionar.

Koliko vremena je potrebno da se registruje u Srbiji?

Proces osnivanja srpske kompanije traje oko 3 nedelje ako su svi dokumenti pravilno dostavljeni i na vreme.

Koja je stopa poreza na dobit?

U Srbiji stopa poreza na dobit je 15%.

Koliko je porez na dividende?

Porez na dividende je 15 %, a oporeziva osnovica je 85% dobiti (dobit nakon poreza na dobit).

Koliko je PDV?

Standardna stopa PDV-a je 20% za većinu oporezivih isporuka. Smanjena stopa PDV-a od 10% važi za osnovne životne namirnice, dnevne novine, lekove, publikacije, usluge javnog prevoza, komunalije itd.

Koliko sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ima Srbija?

Republika Srbija ima potpisan 61 Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Većina ugovora je potpisana sa evropskim zemljama.

Da li je obavezna registrovana adresa ?

Lokalna registrovana adresa je takođe obavezna za otvaranje preduzeća u Srbiji. Ova adresa mora da vodi statutarne i računovodstvene evidencije kompanije.

Da li su javno vidljivi stvarni vlasnici?

Da, jer anonimnost omogućava da se mnoge nezakonite aktivnosti, kao što su utaja poreza, korupcija, pranje novca i finansiranje terorizma, odvijaju van vidokruga organa za sprovođenje zakona.

Da li je potreban lokalni direktor?

Lokalni direktor nije potreban.

Da li je potreban e-potpis?

Kvalifikovani elektronski potpis je posebno potreban za potpisivanje dokumentacije u vezi sa Agencijom za privredne registre, npr. za podnošenje obrasca za registraciju za osnivanje kompanije, registraciju krajnjeg stvarnog vlasnika ili podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja.

Da li je potreban računovodstveni godišnji izveštaj?

Da.

Da li je dozvoljeno strano vlasništvo?

Pravno lice u Srbiji može osnovati svako lice – fizičko ili pravno lice, bez obzira na državljanstvo. Mogućnost osnivanja privrednog subjekta u Srbiji, ista je za sve, bez ikakvih ograničenja ili posebnih uslova u pogledu zemlje porekla.

Ima li dostupnih poreskih oslobođenja?

Da, brojne poreske olakšice i oslobađanja pojavili su se u srpskom poslovnom okruženju u poslednjih nekoliko godina.

https://247bizsupport.com/wp-content/uploads/2022/09/nac-footer.png
Lomina 20, Beograd
+381 64 999 87 27
info@247bizsupport.com

BESPLATNE KONSULTACIJE

INFORMACIJE O KOMPANIJI

*Poslovno ime: 247 BUSINESS SUPPORT DOO *Matični br. 21826600 *PIB: 113223196

Copyright © Offmars 2022