info@247bizsupport.com
Lomina 20, Beograd
+381 64 999 87 27

OSNIVANJE KOMPANIJEOsnivanje Preduzetnika

Pokrenite, Vodite I Zaštitite Svoje Poslovanje.

Obavljanje delatnosti u formi preduzetnika je preporučljivo za delatnost koja zahteva individualno poslovno angažovanje i manji obim poslovnih aktivnosti, što svoju primenu naročito ima u IT industriji. Za razliku od društva sa ograničenom odgovornošću, kod kojeg postoji odvojenost pravnog subjektiviteta između osnivača/članova i same kompanije (što rezultira ograničenom odgovornošću članova za eventualne obaveze kompanije), kod forme preduzetnika takve odvojenosti nema, što rezultira time da fizičko lice – preduzetnik odgovara svojom imovinom za sve obaveze.

Ono što je prednost forme preduzetnika jesu niski troškovi osnivanja i tekućeg poslovanja, te je u tom smislu u zavisnosti od potrebe posla takav vid angažmana celishodan.

Često Postavljana Pitanja

Šta je minimalni akcijski kapital?

Ne postoji minimalni akcijski kapital.

Koliko vremena je potrebno da se registruje u Srbiji?

Proces osnivanja srpske kompanije traje oko nedelju dana ako su svi dokumenti pravilno dostavljeni i na vreme.

Koja je stopa poreza na dobit?

Nije primenljivo.

Koliko je porez na dividende?

Nije primenljivo.

Koliko sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ima Srbija?

Republika Srbija ima potpisan 61 Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Većina ugovora je potpisana sa evropskim zemljama.

Da li je obavezna registrovana adresa?

Lokalna registrovana adresa je takođe obavezna za otvaranje preduzeća u Srbiji. Ova adresa mora da vodi statutarne i računovodstvene evidencije kompanije.

Da li je potreban lokalni direktor?

Lokalni direktor nije potreban.

Da li je potreban e-potpis?

Kvalifikovani elektronski potpis je posebno potreban za potpisivanje dokumentacije u vezi sa obavezama pred poreskim organima.

Da li je potreban računovodstveni godišnji izveštaj?

Ne.

Da li je dozvoljeno strano vlasništvo?

Pravno lice u Srbiji može osnovati svako lice – fizičko ili pravno lice, bez obzira na državljanstvo. Mogućnost osnivanja privrednog subjekta u Srbiji, ista je za sve, bez ikakvih ograničenja ili posebnih uslova u pogledu zemlje porekla.

Ima li dostupnih poreskih oslobođenja?

Da, brojne poreske olakšice i oslobađanja pojavili su se u srpskom poslovnom okruženju u poslednjih nekoliko godina.

https://247bizsupport.com/wp-content/uploads/2022/09/nac-footer.png
Lomina 20, Beograd
+381 64 999 87 27
info@247bizsupport.com

BESPLATNE KONSULTACIJE

INFORMACIJE O KOMPANIJI

*Poslovno ime: 247 BUSINESS SUPPORT DOO *Matični br. 21826600 *PIB: 113223196

Copyright © Offmars 2022