info@247bizsupport.com
Lomina 20, Beograd
+381 64 999 87 27

OSNIVANJE KOMPANIJEPoslovne Banke – Podrška

Korporativni Račun U Srbiji

24/7 Business Support svojim klijentima pruža savetodavne usluge u pogledu izbora odgovarajuće banke za otvaranje poslovnih i privatnih računa u bankama, kao i kompletnu podršku prilikom proceduru otvaranja bankovnog računa (poslovnog i privatnog). Dodatno pružamo usluge u pogledu usaglašavanja sa uslovima regulisanim propisima iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji. Na zahtev klijenta obezbeđujemo listu svih poslovnih banaka u Republici Srbiji, sa našim preporukama za poslovnu saradnju.

https://247bizsupport.com/wp-content/uploads/2022/09/nac-footer.png
Lomina 20, Beograd
+381 64 999 87 27
info@247bizsupport.com

BESPLATNE KONSULTACIJE

INFORMACIJE O KOMPANIJI

*Poslovno ime: 247 BUSINESS SUPPORT DOO *Matični br. 21826600 *PIB: 113223196

Copyright © Offmars 2022