info@247bizsupport.com
Lomina 20, Beograd
+381 64 999 87 27

SA NAMA JE SVE LAKOPrivremeni Boravak

Privremeni Boravak. Tu Smo Da Vam Pomognemo.

Dozvola za privremeni boravak izdaje se strancu koji namerava da boravi u Srbiji u trajanju dužem od 90 dana po podnetom zahtevu po jednom od predviđenih zakonskih osnova za boravak (zapošljavanje, spajanje porodice, vlasništvo nad nepokretnošću, obrazovanje i sl.).

Platforma za poslovnu podršku 24/7 pruža vama i vašoj porodici sveobuhvatnu uslugu i vođenje kroz čitavu proceduru odobrenja privremenog boravka. U slučaju potrebe za privremenim boravkom za celu porodicu, imajte na umu da je dovoljno da samo jedan član porodice podnese zahtev (npr. po osnovu zaposlenja), dok ostali članovi porodice svoj zahtev mogu zasnivati na osnovu porodice.

https://247bizsupport.com/wp-content/uploads/2022/09/nac-footer.png
Lomina 20, Beograd
+381 64 999 87 27
info@247bizsupport.com

BESPLATNE KONSULTACIJE

INFORMACIJE O KOMPANIJI

*Poslovno ime: 247 BUSINESS SUPPORT DOO *Matični br. 21826600 *PIB: 113223196

Copyright © Offmars 2022